marți, 28 februarie 2012

Noutati legislative in saptamana 20 - 24 februarie 2012

1. Ordinul MFP nr. 225 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual - MO nr.122/20.02.2012.
2. Ordinul Ministerului Muncii,Familiei si protectiei sociale nr. 177/2012 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011- MO nr. 128/22.02.2012.
3. Ordinul MFP nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acestora - MO nr. 128/22.02.2012.
4. Regulamentul MFP de organizare si functionare a comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate - MO nr. 128/22.02.2012.
5. Decizia nr.1 a Casei Nationale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale din sistemul public de pensii - MO nr.129/22.02.2012.
6. OMFP nr.247 privind procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal - MO nr. 129/22.02.2012.
7. Ordinul nr.794 al Ministerului Mediului si padurilor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje - MO nr. 130/23.02.2012.

Proiecte publicate pe site-ul MFP - Transparenta decizionala:
1. Proiect Hotarare pentru completarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.175/2010 - publicat în data de 30.01.2012 impreuna cu Nota de fundamentare.
2. Proiect Hotarare privind completarea Hotărârii Guvernului nr.682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderile mici şi mijlocii - publicat în data de 30.01.2012 impreuna cu Nota de fundamentare.

Nu uitati !
1. Declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 ( 101 ) se va depune de catre toti contribuabilii, la organul fiscal competent, pana la data de 25 martie 2012, cu exceptia organizatiilor nonprofit si contribuabililor care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura si care au depus declaratia de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012.

Declaratia 101 se va putea depune online in baza semnaturii electronice.

2. Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2011, situatiile financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011, Situatiile financiare anuale pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si Raportarile anuale la 31 decembrie 2011, vor putea fi raportate si on-line, pe baza certificatului digital.
Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier .pdf avand ataaat un fisier .xml si un fisier cu extensia .zip.
Fisierul cu extensia .zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10MB a fisierului PDF la care este atasat. fişierul .zip.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu