marți, 8 mai 2012

Saptamana legislativa


Saptamana legislativa 02.04.2012-06.04.2012


 1. Decizia 23/2012 a Autoritatii nationale de supraveghere a prelucrarii datelor cu carcter personal privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal-MO 216/02.04.2012.
 2. Hotararea 7/2012 a Camerei consultantilor fiscali pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala-MO 216/02.04.2012.
 3. Norma din 2012 a Camerei consultantilor fiscali pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala-MO 216/02.04.2012.
 4. Ordinul ANAF 649/2012 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic-MO 224/04.04.2012.
 5. Hotararea 7/2012 a Comisiei de supraveghere a Sistemului de pensii private privind aprobarea Normei nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat-MO 227/04.04.2012.
 6. Ordinul 479 al ANAF pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.009/2007 privind procedurile de selectie a practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala-MO 227/04.04.2012.
 7. Ordinul 418/2012 al MFP pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea in antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum-MO 234/06.04.2012.

Saptamana legislativa 09.04.2012-13.04.2012


 1. Hotararea 6/2012 a Comisiei de supraveghere a Sistemului de pensii private privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat-MO 240/10.04.2012.
 2. Norma 4 a Comisiei de supraveghere a Sistemului de pensii private  pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat-MO 240/10.04.2012.
 3. Ordinul 136/2012, Autoritatea Nationala pt. Regl. si Monitorizarea Achizitiilor Publice
privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru-MO 250/13.04.2012.
 1. Decizia 108/2012 a Agentiei pentru implementarea proiectelor si programelor pentru IMM –uri privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 62/2012-MO 251/13.04.2012.
 2. Norma metodologica a MFP privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012-MO 254/17.04.2012.
Noutati depunere declaratii


Incepând cu raportarile pentru anul 2011, 230-Cererea privind destinatia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual se poate depune şi online, cu semnatura electronica calificata, utilizând softul publicat la sectiunea Declaratii electronice/Persoane fizice/ Descarcare declaratii . Pentru ghiseu se pastreaza in continuare modul de depunere existent (Formular hârtie).


Proiecte aparute pe site-ul ANAF – Transparenta decizionala

1.Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalănr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

2. Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de modificare din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

3. Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată"

4. Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adaugata datoratã de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal"

5. Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Sursa: www.apec-romania.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu